doelgericht & creatief ontwikkelen

in een complexe context

Nieuwe ideeën

Onze tijd vraagt om nieuwe ideeën en realisaties. Veel mensen zitten ogenschijnlijk vast in hun routines, maar een goed gesprek en creatief proces maakt het verborgene zichtbaar. Zo ontwikkelen we oplossingen die wel passen en tegelijk een gezamenlijke basis vormen en houden.

Uitvoering

Is de formulering en explicitering van een idee al lastig, de uitvoering ervan is vaak het grootste struikelblok. Ik help daarom niet alleen bij de ideevorming zelf, maar ook bij de uitvoering.

Dat ben ik

Ik werk al jaren in zorg en onderwijs, in allerlei bestuurlijke, management- en projectfuncties. Mijn hart klopt echt voor de inhoud, kwaliteit en ontwikkeling. Mijn lange ervaring laat zien dat bedenken en realiseren echt mogelijk zijn.

Publicaties

Publicaties: in diverse projecten en programma’s kun je mijn ideeën en visie tegenkomen.

Als directeur van Venturaplus schreef ik in 2013 Beelden van Zorg 2025. In het project Seker en Sûn (vanaf 2016) kwamen we tot vier publicaties. Mijn gedachten over toekomstgericht onderwijs beschreef ik samen met Sieuwert Klip in ons boek Competent in de Context, dat begin 2019 uitkwam.

Bekijk publicaties

Blog

Vroeger of later heeft iedereen zorg nodig

Vroeger of later heeft iedereen zorg nodig. En in een vergrijzende samenleving zal de vraag daarnaar toenemen. Het probleem is bekend, maar de oplossing is niet eenvoudig. Tot nog toe worden vooral gebruikelijke middelen ingezet, zoals publiekscampagnes om meer mensen te interesseren voor een baan in de zorg. Corona schudde ons echt wakker. De grenzen […]

Lees dit blog

TIEN PUNTEN VOOR DE TOEKOMST VAN DE ZORG

Iedereen kan zien dat het niet goed gaat in de zorg. Covid-19 legt de zwakke punten van het huidige zorgsysteem bloot. In de crisis- en infectieziekten-bestrijding, maar ook en vooral in ons zorgsysteem. Dat vraagt om nieuwe ideeën en beleid in de zorg. Om lef, leiderschap en een andere manier van denken. Maar zelfs in […]

Lees dit blog

COMPETENTIEANALYSE PROFESSIONALS IN DE PUBLIEKE GEZONDHEID

Inleiding en samenvatting Voorliggend artikel probeert te analyseren hoe professionele competenties zich verhouden tot het te verrichten werk in de publieke gezondheid. Geconcludeerd wordt dat professionals in publieke gezondheid grotendeels leren en werken volgens de gangbare methoden in de individuele gezondheid(szorg).  Arbeidsmarkt, betaalbaarheid en urgentie in het stelsel De Nederlandse zorgsector staat voor de enorme […]

Lees dit blog