Publicaties: in diverse projecten en programma’s kun je mijn ideeën en visie tegenkomen. 

Als directeur van Venturaplus schreef ik in 2013 Beelden van Zorg 2025. In het project Seker en Sûn (2016 – 2019) kwamen we tot vier publicaties. Mijn gedachten over toekomstgericht onderwijs beschreef ik samen met Sieuwert Klip in ons boek Competent in de Context, dat begin 2019 uitkwam.

Beelden van Zorg 2025

In 2013 interviewde ik 25 opinion leaders in Friesland over hun visie op de toekomst van zorg en onderwijs. In Beelden van Zorg 2015 zijn de opvattingen en verwachte trends samengevat.

Seker en Sûn

Vanaf 2016 was ik deelnemer en later projectleider Seker en Sûn. We deden uitvoerig onderzoek naar realiseerbare mogelijkheden voor het zorgstelsel in Friesland. Het resulteerde in verschillende publicaties:

Competent in de Context

Begin 2019 kwam Competent in de Context uit. We beschrijven de mismatch tussen onderwijs en zorg, gaan dieper in op leven lang leren en kansrijke opties. We beschrijven concrete mogelijkheden voor verbetering, zowel op structureel als op didactisch niveau. Het boek vormt de neerslag van tientallen jaren werken in zorg en onderwijs, observatie, kritische reflectie en gerichte studie. Het is te koop in de boekhandel of via Internet.